+++ ราคาวัสดุให้ใช้ราคาจากงานพัสดุเท่านั้น +++

ตรวจสอบการเข้าระบบ

+++ แผนก/งาน ที่ต้องการตั้งแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ปี งบประมาณ 2561 ให้ดูราคาตามรายละเอียดข้างล่างนี้เท่านั้น +++

Download ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแผนฯ 2561

Download ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ทั่วไป ตั้งแผนฯ 2561

Download คู่มือการใช้งานสำหรับครู

สนับสนุการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป, Browser ที่สับสนุน Firefox 4+ (แนะนำให้ใช้), Google Chrome 20+ และ IE9+
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูสุขุม แป้นศรี 0812751182

+++ ดาวน์โหลดราคาวัสดุ +++

[ วัสดุสำนักงาน ] [ วัสดุคอมพิวเตอร์ ]