+++ ราคาวัสดุให้ใช้ราคาจากงานพัสดุเท่านั้น +++

ตรวจสอบการเข้าระบบ

Web Site mypsdasset.com ระบบจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนทรัพย์สิน

Download คู่มือการใช้งานสำหรับครู

สนับสนุการทำงานที่หน้าจอ 1024 x 768 ขึ้นไป, Browser ที่สับสนุน Firefox 4+ (แนะนำให้ใช้), Google Chrome 20+ และ IE9+
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูสุขุม แป้นศรี 092-8235619

+++ ดาวน์โหลดราคาวัสดุ +++

[ วัสดุสำนักงาน ] [ วัสดุคอมพิวเตอร์ ]